10. 02. 2023.

Blaženi Alojzije Stepinac, moli za nas!


Na današnji dan, 10. veljače 1960. točno u 14 sati i 15 minuta, preminuo je Alojzije Stepinac. U Božje ime branio je slobodu Crkve. Iskrenim je domoljubljem tumačio pravo hrvatskog naroda i svakog naroda pod suncem na dostojan život u miru, slobodi i pravednosti. Zauzimao se za prava i dostojanstvo svake ljudske osobe bez obzira na nacionalnost, vjeru i svjetonazor. Hrvao se s moćnima da zaštiti nemoćne. Hrabro je i bez straha osudio svaku zabludu i svaku mržnju: rasnu, klasnu, nacionalnu, vjersku i političku. Svoj je život završio kao žrtvu ljubavi za Boga, Crkvu, čovjeka i za dobro svoga voljenog naroda.

Optužen je od tadašnjeg režima i osuđen u montiranom procesu. Na kraju suđenja izrekao je rečenicu "Moja je savjest čista" koja puno govori o njemu.

Veliki čovječe, moli za nas!